0

HOV! Jeg blev klogere…

I marts måned vedtog det amerikanske senat et forbud mod “dilation og ekstraktion”, som er den tekniske betegnelse for den metode man anvender ved sene aborter i USA. Forklaring: Man udvider fødselsgangen og trækker fostret halvvejs ud hvorefter man prikker det i nakken så det dør.

I USA er der fri abort indtil fostret er levedygtigt udenfor moderen, hvilket vil sige næsten et ½ år. I USA er delstaterne ikke enige i fortolkningen af abortlovgivningen, så nogle af dem har fri abort under HELE graviditeten. Andre delstater begænser det til et ½ år, hvorefter der skal være medicinske grunde til aborten.

Hva’ kan jeg så lære af det?

Jo, det forklarer den noget anstrengte diskussion Jeff og jeg havde omkring retten til fri abort. Vi talte ud fra to forskellige udgangspunkter og det har lært mig, at det er vigtigt at sørge for, at man har klare rammer for en diskussion. Hvad er præmissen… Hvad er dit udgangspunkt og hvad er mit udgangspunkt… Jeg talte med den danske abortlovgivning som grundlag for diskussionen – han med den amerikanske… Ikke noget under, at vi ind imellem undrede os over den andens holdninger…

Og så ikke et ord mere om abortlovgivning… dansk eller amerikansk…

U P D A T E – og hvor længe holdt den så Liselotte? 3 minutter? Var det sådan?

Du vil sikkert også kunne lide