11

Dagens ord

Visuospatial:

Visuospatiale forstyrrelser (inklusive visuospatial neglekt) omfatter adskillige tilstande med det fællestræk, at der er forkert vurdering og brug af visuospatial information. Nogle defekter vedrører opfattelsen af det ekstrapersonelle rum, mens andre alene rammer kropsskemaet. Andre igen rammer begge. En éntydig klassifikation findes ikke, hvilket blandt andet hænger sammen med selve rumbegrebets flertydighed. Vi oplever umiddelbart rummet som relativt uafhængigt af vore bevægelser af krop, hoved og øjne, hvilket indebærer en transformation fra person-centreret (“egocentrisk”) information til den eksterne seer-uafhængige (“allocentriske”) information. Vi har vanskeligt ved at begribe og beskrive dette abstrakte rum, som vi bruger til at styre konkrete handlinger. I mangel af en velordnet og psykologisk meningsfuld klassifikation bruger vi ad hoc termer, som har vundet hævd.

Definition og forklaring er hentet lige her og husk det så, Liselotte.

Du vil sikkert også kunne lide