7

“Nitten”

Da Eternitten lukkede, slukkedes lyset også for en vigtig del af Aalborgs industris historie. Det var en af de sidste store industrier i byen, som lukkede, men til gengæld har lukningen givet plads til endnu et af de større projekter til gavn for borgerne, hvis man altså vil det.

Byrådet lægger op til nyt og spændende, men med respekt for historien.

Dynamisk byfront – fredfyldt grøn bjerglandsby
Byrådet ser kanten mod Sønderbro og Østre Allé som et billede på den dynamiske og levende storby og lægger her op til en tæt frontbebyggelse – afbrudt af grønne forbindelser mod Østerå/Lergravssøen og Øgadekvarteret. I denne nordvestlige del af området peges der på blandet bymæssig anvendelse.

Billedet på et nyt grønt boligkvarter i områdets sydøstligste del kunne være ‘den toscanske bjerglandsby’ – visualiseret i området i dag i sammenhængen mellem eksisterende bevaringsværdige industribygninger, kridtgravede landskaber, beplantning og gamle vejstrukturer.

En ny boligbebyggelse skal ses i sammenhæng med nye stærke rekreative elementer.

Eternitten

Lige nu er der ikke meget charme over det kæmpestore område. Det ligger stadig gråt hen, men med Blegkilde lige bagved og et smukt gammelt vandværk i baghaven, er der mange muligheder for området. Det kan kun blive spændende.

I dag kredsede 3 helikoptere over området. I tæt formation og intens koncentration overvågede de enhver bevægelse nede på gadeplan, men jeg har fortsat ingen idé om hvorfor. Måske kommer der en forklaring i de lokale nyheder. Måske kunne de bare lide udsigten…

Du vil sikkert også kunne lide