16

Usvigelig sikkerhed

Et spørgsmål, som er så sikkert, som Amen i kirken:

– Det der tegnsprog… det er da internationalt, ikke?

Bonusinfo: Nej, tegnsprog er ikke internationalt. Hvert land, sit tegnsprog. Sprog udvikles i en levende og nærværende kultur. Tegnsprog er ikke et bevidst konstrueret sprog, men er levende og behovsrettet og derfor i konstant udvikling, på samme måde, som andre af verdens sprog er det.

Jeg møder hver eneste dag døve, som har oplevet, at tegnsproget blev sat i skammekrogen. De har set voksne omkring sig, som anså tegnsproget, som en trussel mod deres muligheder for at lære at tale og mundaflæse. Deres sprog har været forbudt i en lang periode, af deres liv. De skulle i skoletiden sidde på deres hænder. Ve den der begyndte at bruge tegnsprog i timerne.

“En Abe gjør Grimasser og Gebærder. Når I gjøre disse Tegn, kommer I til at ligne en Abekat, ville I være Abekatte ?”, spurgte forstanderen for Døvstummeinstituttet i Riehen i Schweiz, som var et forbillede for den første rene taleskole for døve i Danmark i 1880.

Når man er vant til (og god til) at mundaflæse, kan man i en én-til-én situation regne med, at 70% af indholdet går tabt. Man skal som døv vide, hvilken kontekst man bevæger sig i, for at have bare en lille chance for at ende med et fornuftigt udbytte af en samtale med en hørende.

Jeg synes, at tegnsprog er et af de smukkeste sprog i verden.

Det er en gave, at få lov til at bruge det hver eneste dag. Jeg er ydmyg i min tilgang til det, for jeg er novice på området. Selv efter 10 år, kan jeg stadig ikke komme i nærheden det smukke tegnsprog, som døve behersker. Jeg kan kun stræbe.

Du vil sikkert også kunne lide