33

Verden skrumper

Verden skrumper til det rene ingenting. Det er allerede nu muligt, at handle globalt og der er ingen udfordringer i, at bestille en ny vinterfrakke i Boston, en riskoger fra Japan og ønskebageformene fra Virginia.

Indenfor ganske få sekunder, kan man være i kontakt med venner og familie over hele kloden. Man kan udveksle historier om hverdag og fest. Man kan sende billeder på tværs af kloden og de behøver ikke være mange sekunder gamle.

The World is my Oyster, kan man med rette postulere, men der er én ting man glemmer, når man fascineres af tilgængeligheden og det er den fysiske del af en oplevelse. Det er sansningen. Det er duftene, lydene og det at være til stede, når tingene sker.

Når man, som jeg, er stavnsbundet til den samme matrikel på 13. uge, er der ting, som bliver så utroligt vigtige og langt overskygger muligheden for oplevelser gennem telefon, internet og andre tekniske hjælpemidler. Så bliver sansningen essentiel. Den mangler ganske enkelt. Når man ikke kan bevæge sig ret langt, bliver behovet for at gøre netop det, altid faretruende højt. Man ønsker sig hen, hvor peberet gror. Man får udlængsel. Man bliver også utrolig bevidst om, at man netop ikke kan bevæge sig frit og derfor bliver følelsen af fængsel forstærket og mennesker, som jeg, begynder at slå sig i tøjret. Det nytter ingenting, men så gør man da noget. Slår sig, altså.

Alexander er på 13. uge hjemme og vi kan ikke flytte os, for han har et tryksår, som ikke er foreneligt med nogle af de kørestole han har. Han har ingen hjælpemidler, som er i stand til at yde den støtte, der skal til, for at komme med på en kort tur hen til købmanden eller ned i Østerådalen. Han kan ikke komme i skolen, for han kan ikke sidde i bilen. Han kan ikke komme i aflastning, for han har ingen stol, som kan betjenes. Han kan sidde herhjemme. Det kan vi så også.

Vi længes alle mod en tid, hvor det igen bliver muligt, at bevæge sig udenfor huset igen. Jeg skal ikke klage, for jeg kommer rent faktisk ud. Jeg tager af sted på arbejde og ser andre rammer end dem, vi har herhjemme. Jeg ser faktisk andre mennesker, lugter verden, snakker med mennesker af kød og blod, mærker årstidernes skiften og får faktisk nye sanseoplevelser hver eneste dag. Det er svært at give Alexander, som er tvunget til at sidde herhjemme, med ganske få muligheder for underholdning. Efter 3 måneder er der simpelthen ikke flere kaniner at trække op af hatten. Vi er tomme for idéer og vi har det skidt med, at det er sådan, men det er virkeligheden.

Når tiden er så lang, som den vi oplever for øjeblikket, bliver en tur 300 meter hen ad Gugvej pludselig attraktiv. Når vi begynder at synes, at det at komme ud at handle bliver dagens oplevelse, er vi ved at være nede i feltet med overlevelse frem for at leve. Jeg ville ønske, at vi havde handlemuligheder, men vi er ude af stand til at få øje på dem, så vi tøjler udlængslen, minder os selv om, at vi rent faktisk kan bevæge os, til forskel fra Alexander, som på trods alligevel griner hver eneste dag, fordi han er en overlever. Gudskelov for det.

Når han kan, så kan jeg også…

I weekenden får vi gæster, som bringer nyt liv til matriklen. Hvor er det godt at have venner, som orker være dem, som må gæste i stedet for at få visitter. Uden dem var vi for længst blevet tossede. Vi glæder os.

Du vil sikkert også kunne lide