32

Undskyld, men der ramte hun grænsen…

Det var bare det helt forkerte tidspunkt hun valgte for at holde Aalborg centrums samlede trafik som gidsler, mens hun livligt sms’ede sin vej gennem byens små 6 kilometer… i yderbanen.

Det helt forkerte tidspunkt.

Hvis I i morgen læser om en bilist, som er blevet tvangsstandset og siden belært om det uhensigtsmæssige i at sms’e under kørslen, så er det altså helt tilfældigt at der er sammenfald mellem den kloge gås, som valgte at belære hende om – i temmelig farverigt sprog – de farer, der er forbundet med så lidt opmærksomhed rettet mod medtrafikanterne i bytte for en kilometerlang sms-udveksling med ukendt person – og mig, for sådan forholder sagerne sig naturligvis ikke. Og hun græd heller ikke, da gåsen forlod hende. Nej. Næsten ikke i hvert fald.

… og sådan er jeg med til at holde statistikken for udfald mod medtrafikanter helt i top. Du behøver ikke skælde mig ud. Jeg har allerede gjort det. Og undskyld, men vi var flere, som var i decideret fare, fordi hun tilsyneladende havde glemt, at hun havde sat sig ind bag rattet i sin friskblå Peugot 206 fra forrige århundrede.

Undskyld! Alligevel. For det var ikke i orden. Overhovedet ikke.

Du vil sikkert også kunne lide