37

At mestre livet…

Lotte fabulerer over begrebet intelligens

Jeg er meget enig med hende. Intelligens er målbar, men det siger absolut intet om livsduelighed. Det giver alene et billede af de potentialer du teoretisk set er i besiddelse af, men det fortæller jo intet om hvorvidt du er udstyret med alle de redskaber, som er nødvendige, for at forvalte tallet.

At have en høj intelligens sikrer langt fra, at man ender med at være atomfysiker, direktør eller statsminister. At have en lav intelligens betyder heller ikke, at man ender nede på samfundets bund. Intelligensen bestemmer kun et lille stykke af vejen.

Mange faktorer bestemmer hvorvidt du ender med at udnytte dit potentiale.

Du kan være høj-intelligent og ende med at være enormt ensom, fordi det at være mentalt så langt forud for dine omgivelser til gengæld resulterer i et socialt handicap, som i bedste fald hæmmer dig. I værste fald slår det dig i stykker for resten af livet og så er der ikke meget motivation til at udnytte den intelligens, som i første omgang blokerede for et godt og helt liv.

Du kan komme fra et miljø, som ikke formår at give dig de nødvendige kompetencer til at udnytte et sådant potentiale. Et miljø, som per tradition dyrker janteloven og så er der heller ikke stor sandsynlighed for, at du får udnyttet din intelligens optimalt, medmindre der findes mennesker i dit professionelle miljø (det kunne være skolen), som ser dit potentiale og støtter og coacher dig.

Lad os så antage, at du ender med at udnytte dit intellekt optimalt. At udnytte intellektet fuldt ud garanterer ikke automatisk idel lykke og succes i livet. Det garanterer kun, at du udfordres optimalt på enkelte områder af dit liv.

Det siger intet om hvordan du fungerer i samklang med andre. Det fortæller intet om hvordan du håndterer livskriserne vi alle sammen kommer igennem i løbet af et langt liv. Det giver os ingen garanti for, at du er livsduelig. At du kan finde ud af, at forvalte dit liv godt og fornuftigt uden at blive til byrde for samfundet.

Høj intelligens garanterer ikke, at du ender med at være lykkelig, men er du livsduelig, kan vi være rimeligt sikre på, at næsten uanset hvad livet byder dig, så formår du alligevel, at forvalte din intelligens, dine evner, dit potentiale på et sådan vis, at du alligevel ender med at fungere godt og blive det vi betegner, som et godt og velfungerende menneske.

Tal kan sjældent stå alene…

Du vil sikkert også kunne lide