8

Kampdagen

I dag, 8 marts, er kvindernes internationale kampdag og i mange år handlede det vitterligt om kamp. Kamp mod mænd og kamp mod den maskuline overlegenhed på mange af tilværelsens områder.

Det er kun 91 år siden danske kvinder endelig fik valgret på lige fod med mænd. Siden handlede det bl.a. om ligeløn, medindflydelse, fri abort og bedre vilkår på arbejdsmarkedet og der har været nok at kæmpe for gennem årene.

Kvinder er den halve verden

Tema og fokus er et andet i dag. Nogle griner lidt af, at traditionen for denne kampdag fortsat holdes i hævd, mens andre mener, at den stadig er højaktuel. Jeg selv kan ind imellem glemme mit køns behov for fortsat kamp og så er det godt med en dag som denne, til at minde om de kvindeliv, som fortsat har brug for støtte og fokus, til at få et værdigt og godt liv.

Jeg nyder godt af de ting, som er resultat af denne internationale kampdag. Jeg lever et liv, som aldrig nogensinde har budt på uretfærdigheder alene med baggrund i mit køn. Jeg lever et liv, hvor jeg aldrig nogensinde har set mit køn, som en forhindring for gennemførelse af noget som helst.

Jeg lever også et liv, som giver plads til at dyrke det feminine, uden at det skal gøre mig flov eller lader mig føle skam over lysten til det. Der er plads til det hele i dag og det er bl.a. takket være kvinder som Nina Bang og Nynne Koch, som er nogle enkelte af de stærke kvinder, som tog kampen op.

I dag er fokus flyttet. Det er ikke længere nødvendigt med store kampe på den nationale scene og læser kvinder af i dag de tekster, som er skrevet af nogle af disse kvindesagsforkæmpere, kan de måske trække på smilebåndet eller grine en smule af de meget markante holdninger nogle af vores mest fremtrædende kvindeskikkelser i nyere tid har begået, men tiden var en anden og behovet også helt anderledes dengang.

I dag er det nødvendigt at kæmpe på andre fronter og samtidig er det en kærkommen lejlighed til, at fokusere på internationalt kvindeliv anno 2006. Der findes stadig mange steder på jorden, hvor kvinder lever et liv, som udelukkende er baseret på mandens overlegenhed. Det er ikke rimeligt og heller ikke ønskværdigt.

Når alt dette er sagt, vil jeg også bruge dagen til at hylde manden. Det væsen, som kompletterer mit. Det køn, som har lært mig så utroligt meget, fordi vi netop ikke er af det samme. Fordi vores køn stadig, på trods af forsøg på det modsatte, er forskellige. Det kan jeg lide. På rimelige vilkår, findes ikke noget mere livgivende og opløftende, end forskellen på manden og kvinden.

Læs mere om kvindeliv på Kvinfo.
Kvindehistorie i årstal.
Nina Bang.
Nynne Koch.

Du vil sikkert også kunne lide