13

En dag i byen

Ude på Limfjorden, lige ved Honnørkajen, havde en fugl besluttet, at den ville gøre opmærksom på sig selv. Det er nødvendigt med kraftigt udtryk, hvis man ikke skal drukne i al det byggeri, der foregår nede langs havnen.

Limfjordsdans

Fuglen stod længe på isflagen og dansede fandango. Så blev den træt og fløj sin vej.

Vender man sig, står man med udsigt til Aalborghus Slot. Slidt, anløbent og en smule vinterdeprimeret står det på Slotspladsen. Det gør ikke megen stads af sig selv.

Slottet

I dag huser det Statsamtet. Bygningen forrest er opført af Christian den Fjerde mens sidebygningen (til venstre) er det eneste, som er tilbage af det oprindelige fæstningsanlæg.

Slottet blev projekteret og siden anlagt af Christian den Tredje, som tilsyneladende har haft elendige rådgivere, for det var først ved slottets afslutning, at man blev opmærksom på, at det ikke var muligt at forskanse sig bag murene uden at dø af tørst.

Man havde glemt, at der ikke var adgang til frisk drikkevand og enden på miseren blev, at kongen bestemte slottets fremtid. Det endte i stedet som hovedsæde for kongens lensmænd i Nordjylland og efter enevældens indførelse som opholdssted for amtmændene. Sådan er det stadig. I dag beboes det som sagt af Nordjyllands Statsamt.

Gennem porten er der udsigt til den oprindelige østfløj. Den Christian den Tredje opførte omkring 1630. Tungt, rødmalet egetømmer udgør stokværket og bygningen bliver bredere jo længere du bevæger dig ned langs den.

Indenfor er der brede egeplanker på gulvene. Bindingsværket er fritlagt og i enkelte af rummene står hanebjælkerne fritlagt. Huset har en fantastisk atmosfære og jeg føler mig meget priviligeret ved ind imellem at have et ærinde derinde.

Slotsudsigt

Bygningen her er den eneste fritstående bygning og den yngste af dem alle. Den er opført i 1808 og altså ikke mere end 200 år gammel. På det lille billede nederst til højre kan du se den i dens fulde statur.

Kasematerne

Mod vest ligger saltkældrene og kasematterne. Der er adgang til dem i sommerperioden, hvor også fangehullet kan besøges Der er frygteligt trist under jorden og det har ikke været sjovt, at være spærret inde dernede, men det er fascinerende at se hvor meget plads de havde afsat til lager.

Slotsudsigt

Bygningen ovenfor er Christian den Fjerdes værk. Den er opført i 1633 og er bygget i flere stokværk for at rumme bøndernes skattekorn. Det er den øjet møder, når man kommer gående langs Slotspladsen. Udefra er den hvidkalket og trist, men indenfor i gården er den et sandt festfyrværkeri i rødmalet egetømmer.

Over indgangsporten hænger både Christian den Fjerdes og Frederik den Fjerdes monogrammer. Begge har lavet ombygninger og reparationer på slottet og den slags skulle man vel helst prale lidt med.

Slottet ser ud af det rene ingenting udefra, men indenfor i gården bliver det et smukt eksempel på typisk aalborgensisk bindingsværk, så det er ærgerligt, at ingen kan se den rigdom der gemmer sig, hvis man lige sniger sig indenfor porten. Kommer du forbi, så lov mig at gøre netop det.

Du vil sikkert også kunne lide