7

Præimplantationsdiagnostik

Et fint ord…
Det dækker også over noget meget kompliceret, som jeg måske burde have en mening om. Det har jeg ikke… Det er alt for kompliceret og mangesidet…
Godt jeg IKKE er medlem af Etisk Råd…

??? I forbindelse med præimplantationsdiagnostik er spørgsmålene blandt andet, hvilke egenskaber (om nogen) der gør det berettiget at fravælge et fosteranlæg, hvilken etisk status fosteranlægget har og om anvendelsen af metoden kan ændre vores menneske- og familieopfattelse.???

At lære som jeg har lært er en dyrebar gave, som aldrig bliver til fals for det perfekte…

Du vil sikkert også kunne lide