6

Hvem har ret?

Og så har de temauge. Børns rettigheder… så… dér…

Artikel 16
1. Intet barn må udsættes for vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit privat- og familieliv, sit hjem eller sin brevveksling, eller ulovlige angreb på sin ære eller sit omdømme.
2. Barnet har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller sådanne angreb.

Mon så også de forklarer yngste at ovenstående ikke er møntet på hendes trang til at undlade at rydde op – hun mener selv at hendes værelse er en del af hendes privatliv og truer nu med at anmelde sine forældre for overtrædelse af FN’s Børnerettigheder. Man bli’r så træt…

Du vil sikkert også kunne lide