8

Bare en på gule tak…

Mon ikke snart jeg skulle få den dieselhakker, med de benzinpriser de truer med

PS – det er stadig okay, hvis den er på gule plader. Det kan jeg fint leve med…

Du vil sikkert også kunne lide