6

Resterne

Detstår endnu

Ja, der er lidt rester tilbage af Eternitten – og et dejligt gadespejl, som trak mig gode 50 centimeter i den rigtige retning ;-)

Det går ellers stærkt med at bryde fabriksområdets gamle bygninger ned. Der er bestilt folk udefra til det hårde slæb.

Nedbrydning

I dag regnede det og sådan et vejr holder på det støv, som ellers har hvirvlet rundt i luften, når man har passeret det enorme fabriksområde. Jeg formoder, at der er sikkerhed for, at der ikke findes asbestrester i skidtet. Man kan jo ikke lade være med at spekulere…

Nedbrydning

Nedbrydningen har åbnet op for en udsigt, som strækker sig helt over til Skovdalen. Nu kan man pludselig se Aalborgtårnet fra Eternitten. Det kunne man ikke tidligere, da store lager- og produktionshaller lå her på pladsen, men jeg er sikker på, at det kommer til at koste dyrt, når man engang skal formøble hele området.

Kommuneplanen siger om arealet:

Målet er at området omdannes og udbygges til et attraktivt boligområde, hvor der er plads til arkitektoniske eksperimenter og nye rekreative muligheder. Placering af bebyggelse skal tage udgangspunkt i områdets karakteristiske kridtlandskab, og byggefelterne placeres således at en del af det eksisterende landskab friholdes for bebyggelse.

Som grundlag for lokalplaner skal der udarbejdes en helhedsplan for området, der fastlægger områdets vej- og stistruktur, bebyggelsesstruktur (byggefelter), byarkitektoniske principper og grøn struktur.

En æra er slut

Der er mulighed for at bevare nogle af særkenderne på området. Vi har et par temmelig markante siloer, som sikkert kunne indgå i et spændende projekt.

Området udpeges som muligt arkitektonisk eksperimentarium. Det betyder at der ved projekter, som rummer nyskabende arkitektur eller kreativ tænkning hvad angår genbrug af eksisterende bygninger, kan dispenseres fra anvendelsesregulerende, bebyggelsesregulerende, miljømæssige og arkitektoniske bestemmelser.

Der er liv på pladsen. En konstant strøm af lastbiler vidner om, at der stadig er lidt produktion og lager på stedet, men også nedbrydningsfirmaet har tæt trafik til og fra stedet.

Det er strengt forbudt at opholde sig på pladsen som uvedkommende. I dag kunne jeg med sindsro svare, at mit ophold var helt igennem “lovligt”, men de lod sig ikke sådan snyde, så jeg fik ikke chancen for at komme helt ind på fabriksområdet. Det er alt for farligt og den slags respekterer jeg naturligvis.

Om et øjeblik bliver her stille…

Om et øjeblik bliver her stille… og så begynder det hele forfra med omvendt fortegn.

Du vil sikkert også kunne lide