4

Historiens vingesus…

Historiens vingesus har været forbi og stryge os langs kinden…


C. WELLER
Formand for Dansk Fotografisk Forening
Født 7. maj 1838, død 17. juli 1900.

Efterretningen om vor afholdte og ansete Formand C. Wellers Død kom sikkert overraskende for de fleste. De, der omgikkes ham daglig eller kom i nærmere Berøring med ham af og til, vidste derimod, at Wellers Helbred var vaklende, selv om han bestræbte sig for at skjule det. Let og smærtefri kom Døden til ham, og det var en Lykke for den arbejdsomme Mand, at han ikke blev lænket til et langt Sygeleje.
Naar Wellers Biografi skal skrives, maa Tanken naturligt først og fremmest dvæle ved hans store betydning som Fagmand. Hvad kunstnerisk Syn, praktisk Dygtighed og altid vaagende Samvittighedsfuldhed angaar, har vi kun faa Navne paa det fotografiske Omraade herhjemme, som er værdige til at stilles ved Siden af hans. Intet Under heller, at netop hans Navn var en betryggende Borgen for det Publikum, som havde Forstand og Øje for et fotografisk Arbejdes Værdi.

Biblioteket skaffede mig de fineste kopier fra Det Kongelige Bibliotek, som bl.a. har en nekrolog skrevet i Beretninger fra Dansk Fotografisk Forening i august 1900. Morsom læsning og tænk engang… den mærkelige mand samlede på fugleæg – den slags kan man bare ikke gætte…

Du vil sikkert også kunne lide