59

Og jeg dukker mig…

I den sidste uges tid har der været flere debatter i gang omkring det at blogge anonymt. De er spændende, synes jeg.
Jeg har svært ved at formulere noget præcist omkring det, for det viser sig nemlig, at jeg ved nærmere eftertanke, er ganske uden afklaring og da slet ikke logisk og dermed ikke særlig troværdig.

Omkring det med at blogge anonymt, så ser jeg oftest at forklaringen er, at man af den vej får mulighed for at skrive langt mere personligt, end man ville have hvis man var synlig og dermed genkendelig for evt. kolleger, venner og familie. Det er helt rigtigt. Skal man ikke stå til ansvar for det man skriver, kan man selvfølgelig nemmere skrive hvad som helst.

Personligt har jeg det sådan, at det jeg skriver skal være skrevet sådan, at det ikke ville falde mig svært at sige det ansigt til ansigt.
Det kan ganske rigtigt påpeges, at jeg måske tilfører de beskrevne motiver, ønsker, egenskaber o.s.v., som de ikke selv mener sig i besiddelse af, men jeg er klar på – ansigt til ansigt – at tage en snak om hvorfor jeg mener det jeg skriver. Det ville ikke falde mig svært, for jeg står ved det jeg har skrevet.

Nogle vil så måske igen påpege, at de ind imellem beskriver så personlige ting, at de ville have svært ved at dele dem med dem de kender. Det forstås, men har det så plads her på internettet? Ikke at jeg har noget moralsk hjertekvababbelse ved at de vælger den indgangsvinkel til at blogge, men…
Tænk engang, hvis det en skønne dag bliver fundet af en af dem man har omtalt. Tænk engang, hvis de kan genkende sig selv eller situationen og dermed bliver frygteligt sårede. Tænk engang, hvis man bare nægter… og nægter… men alligevel er afsløret, fordi de er ikke i tvivl. Så er der bare ingen mulighed for at redde i land. Så er skaden sket.
???Jamen så omskriver man bare situationerne, så de ikke kan genkendes???, siger man så, men hvorfor så beskrive dem? Hvis man skriver offentligt, så skriver man formentlig for at få respons – ellers havde en gammeldags papir-dagbog opfyldt missionen – og hvis den respons skal have værdi i forhold det oprindelige udsagn, nemlig at man kan skrive langt mere personligt, så er det nødvendigvis den ???ægte??? situation man må beskrive. Dermed bliver den genkendelig for de involverede.

At nogle vælger at blogge anonymt er deres sag. Det skal der være plads til, så det her handler ikke om at løfte nogle pegefingre. Det handler om, at jeg har svært ved at forstå det. Jeg kan høre argumenterne for det, men jeg forstår dem ikke.
I min verden hænger troværdighed og synlighed i høj grad sammen. Og så alligevel ikke – det er der det bliver svært for mig, for hvad er det så jeg mener?

Jeg vil prøve at forklare. Når jeg læser en anonym blog, så er det i høj grad indholdet som bestemmer om den vedbliver at være interessant eller ej, når jeg i første omgang skal bestemme mig for om jeg gider komme tilbage. Jeg oplever, at en skribent, der beskriver hverdagens ulidelige lethed sagtens kan være anonym i mit univers – i hvert fald i et stykke tid. Det skaber ingen problemer for mig. Jeg kan sagtens vende tilbage gang efter gang, uden at jeg nødvendigvis synes at troværdigheden går fløjten. Men hvorfor være anonym?

Er det en skribent, som beskriver sit liv, og måske endda gør det temmelig personligt, så er anonymiteten en torn i øjet, men mere fordi jeg så stødes af, at der udleveres så personlige oplysninger og i samme åndedrag fordres anonymitet. Dem der beskrives i indlæggene er jo ikke sikret anonymitet – det er bare noget skribenten tror. De kan sagtens genkende sig selv og dermed er der formentlig andre, som også kan genkende de beskrevne situationer. Naturligvis under forudsætning af, at den første præmis er opfyldt, nemlig at man beskriver tingene som de er – og ikke har omskrevet hele situationer, men hvorfor så lægge dem ud på en blog?

Så er der de skribenter, som gerne vil formidle holdninger og meninger og som gerne tager en debat omkring disse. De mister deres troværdighed hos mig, når de vælger at skrive anonymt. Det er, for mig, et signal om at de i virkeligheden ikke vil stå ved det de giver udtryk for.
Det er kun alt for let at give udtryk for stort set hvad som helst, hvis man ikke skal stå til ansvar for det. Og vælger man ikke at stå til ansvar for det, så er man i min bog en tøsedreng. Så kan man argumentere herfra og til Bloksbjerg for valget om anonymitet, for vi lever altså i et demokrati, som ikke har indført dødsstraf for at mene noget alternativt. Faktisk er der jo, her i Danmark, ret vide rammer for hvad man kan mene uden det koster meget andet end en hovedrysten fra dem, som er uenige. Derfor synes jeg, at det er tøset at ville formidle holdninger anonymt. Den holder ikke i mit univers. Det svarer ikke engang til at stille sig op på en sæbekasse nede i den lokale park, for her ville muligheden for åben og ligeværdig debat være til stede.

Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har til formål at ???slå de anonyme i hovedet???, men nok mere undres over deres valg. Jeg forstår det ganske enkelt ikke. Uddyb meget gerne, hvis du er kommet her forbi og har lyst til enten at forklare hvorfor du har valgt at være anonym eller netop ikke er anonym…

Har du overhovedet overvejet hvilke signaler din anonymitet/synlighed sender til dine læsere?