45

Kvinder og debatmoral, HAR de en sådan?

Har kvinder ingen som helst anstændighed i forhold til lov og ret? Er I så konfliktsky at ALT kan tilgives?

Jeg er selv lidt af en sur stodder og smider jævnligt grove bemærkninger, især når rygklapperiet tager overhånd. Det bør der efter min smag være plads til i en åben debat.

Men går grænsen ikke ved inkriminerende beskyldninger?

Anledningen er selvfølgelig Valkyrie-Møllers angreb på undertegnede, her, hvor hun hænger mig ud som hacker, hvilket er kriminelt.

Hun har muligvis taget munden for fuld, og er måske blot for stædig til at indrømme sin fejl. Det hjælper dog ikke mig, der via web og søgemaskiner for næsten evigt er udhængt som kriminel.

Jeg har senere forsøgt at give hende muligheden for at trække i land, og har præciseret hvilke paragraffer i straffeloven hun overtræder. Paragraffer der kan give op til 2 års fængsel. Jeg har samtidig slået fats at jeg ikke agter at foretage retslige skridt, idet jeg finder det et nummer for småligt, se her.

På den anden side synes jeg det er bekymrende at de kvindelige bloggere virker helt uanfægtet af fr Møllers beskyldninger. Således pludrer Anita “Moccapige” og Sille Thorendal videre på samme tråd, helt uden at forholde sig til fr Møllers injurier. Læserne af denne blog synes også at acceptere fr Møller som en af deres egne. Der er altså tilsyneladende ingen social kontrol med tilfælde som fr Møller.

Jeg forstår sådan set godt konfliktskyheden, generelle principper ligger bare ikke til kvinder. Men kære kvinder: Der er også problemer med denne overbærenhed. Den er principløs. Den er uden perspektiv. Den er uendelig kortsigtet. Den har nemlig en pris i den anden ende, for mig og mere generelt: for fremtidig ret og uret på web.

Jeg vil her tilspørge læserne af denne blog: Skal vi bare lade denne verdens fr Møller’e danne skole og køre på frihjul, eller bør en social kontrol være netop så skrap at den sætter grænsen ved inkriminerende beskyldninger?

Hilsen 37g aka Kimporator

Du vil sikkert også kunne lide